Om GCT

Götlunda Cementvarufabrik drivs idag av Erik Axelsson med hjälp av sina bröder Rickard samt Olof som ansvarar för sågen. Fabriken bildades reda på 1950-talet och drevs fram till år 2006 av familjen Lännerström.  År 2008 tillkom Lungerssågen och hela verksamheten har idag utvecklats till ett litet flexibelt företag som hela tiden fortsätter att utvecklas.

bild på fabriken

Fabriken

Efter många år i branschen har vi blivit specialiserade på brunnsringar, lantbruksrör och muffrör men vi gjuter även fundament och andra specialprodukter efter kundens önskemål.

Vi levererar till kunder i hela landet men främst i Svealand och södra Norrland. Vi säljer främst till företag och andra betongvarufabriker men driver även en nära relation till lantbrukare och privatpersoner där vi kan tillverka efter speciella önskemål.

Ni kan finna våra produkter hos företag som; Meag VA-system, St:Eriks, Nyströms cement, Tierps cement, Vinninga cement, Grandins cementvaror och Tranås cementvarufabrik.

grusgropen överblick

Grusgropen med sågen

Vårat miljötänk

Vi är medvetna om den negativa påverkan som tillverkningsindustrin har på miljön och utvecklar ständigt våran verksamhet så att den ska gå i linje med vad som är en hållbar tillvaro.

I dagsläget  använder vi oss av biobränsle för uppvärmning av lokalerna, vi har installerat solpaneler som förser oss med 30% av det totala energibehovet och vi använder uteslutande ekologiska formoljor vid tillverkningen. Vårat miljötänk fortgår ständigt och vi avser att kontinuerligt arbeta för en hållbar tillvaro.