Historien

Cementvarufabriken i Götlunda såg sitt ljus år 1950 då familjen Lännerström såg framtidspotential i att tillverka byggstenarna för Sveriges växande städer och infrastruktur. Fokuset då, var på tillverkning av  brunnsringar, lantbruksrör och muffrör, produkter som vi idag anses vara specialiserade på att framställa och som levereras över hela Sverige. 

Götlunda cementvarufabrik fick efter bara några år rubriker i dagstidningarna när familjefadern gick bort och sonen Bertil Lännerström klev in endast 16 år gammal, som Sveriges yngste fabriksdirektör någonsin. Bertil drev tillsammans med sin bror Alf fabriken framgångsrikt ända fram till år 2006 då den såldes till en annan familj med rötter från trakten. Erik Axelsson tog över rodret och såg till att fabriken hängde med in i samtiden samtidigt som lönsamheten upprätthölls. Energiproduktionen till fabriken uppgraderades och flera av tillverkningens aspekter justerade för att leva upp till dagens mål om hållbarhet och miljö. 

Produktionen har anpassats till marknaden och vi tillverkar nu även fundament, lock och specialprodukter efter kundens önskemål, verksamheten har blivit mer flexibelt i sin tillverkning och fortsätter hela tiden att utvecklas med marknadens efterfågan.  

bild på fabriken
Götlunda cementvarufabrik

 

 

 

 

 

 

Nutid och Tranås Cementvarufabrik

År 2020 var det dags för ännu ett ägarbyte och Götlunda cementvarufabrik var ute till försäljning på marknaden. Flera aktörer visade sitt intresse men det var inte förrän ett annat företag med liknande djupt rotade familjeanor visade intresse som det blev affär. Tranås Cementvarufabrik med ägarna Daniel & Jenny Strand samt VD Johan Nyman visade att de tror på familjeägda företag och det engagemang det skapar. Ett värde som också förs vidare fram till kund. Götlunda Cementvarufabrik är väldigt stolta av att ha blivit en del i något större och växande som Tranås cementvarufabrik är. Vi på Götlunda cementfabrik ser fram emot att bidra till att fortsätta skapa byggstenar till en ännu större marknad på samma familjära värdegrund och förhållningssätt som alltid funnits. 

Vår marknad

Vi levererar till kunder i hela landet men främst i Svealand och södra Norrland. Vi säljer främst till företag och andra betongvarufabriker men driver även en nära relation till lantbrukare och privatpersoner där vi kan tillverka efter speciella önskemål.

Ni kan finna våra produkter hos företag som; Meag VA-system, St:Eriks, Nyströms cement, Tierps cement, Vinninga cement, Grandins cementvaror och Tranås cementvarufabrik.

Vi säljer även Tranåsbrunnen, WSB-clean och många andra av Tranås cementvarufabriks produkter.

Vårat miljötänk

Vi är medvetna om den negativa påverkan som tillverkningsindustrin har på miljön och utvecklar ständigt våran verksamhet så att den ska gå i linje med vad som är en hållbar tillvaro.

I dagsläget  använder vi oss av biobränsle för uppvärmning av lokalerna, vi har installerat solpaneler som förser oss med 30% av det totala energibehovet och vi använder uteslutande ekologiska formoljor vid tillverkningen. Vårat miljötänk fortgår ständigt och vi avser att kontinuerligt arbeta för en hållbar tillvaro.