Produkter

Klicka på bilderna för mer information om produkten. Fullständig och nedladdningsbar prislista finns även HÄR

Brunnsringar

Lantbruksrör

Muffrör, konor samt passdelar

Lock

Delar till markbädd

Specialbrunnar

Vi har pumpbrunnar, skyddsbrunnar, vattenregleringsbrunnar samt munk med mellanvägg i ekplank.

Specialprodukter

Några tidigare exempel på produkter som vi har specialtillverkat efter beställning

AVLOPPSANLÄGGNINGAR

  • Vi säljer Tranås slamavskiljare samt deras minireningsverk WSB Clean.
  • Vi kan plocka ihop rätt artiklar till era förutsättningar.
  • Vi har infiltrationer, markbäddar, fördelningsbrunnar, tillsynsbrunnar, fosforreningsanläggningar, gummidukar för täta markbäddar, fiberdukar , filterborstar, markrör 110 mm samt böjar

Med andra ord allt som behövs. Kontakta oss gärna för hjälp och råd!
Se bilderna nedan för exempel på avloppsanläggningar

Avlopp-1-hushåll

Avlopp-1-hushåll

infiltration 3x10m

infiltration 3x10m

infiltration 2x10m

infiltration 2x10m

Minireningsverk WSB Clean

bild Konlyft WSB Clean

Konlyft WSB Clean

Fullständig prislista med samtliga produkter klicka här 

 

Tillverkning av muffrör i fabriken

Tillverkning av muffrör i fabriken