Produkter

Klicka på bilderna för mer information om produkten. Fullständig och nedladdningsbar prislista finns även HÄR

Brunnsringar

Lantbruksrör

Muffrör, konor samt passdelar

Lock

Delar till markbädd

Specialbrunnar

Vi har pumpbrunnar, skyddsbrunnar, vattenregleringsbrunnar samt munk med mellanvägg i ekplank.

Specialprodukter

Några tidigare exempel på produkter som vi har specialtillverkat efter beställning