Avloppsanläggningar

  • Vi säljer Tranås slamavskiljare samt deras minireningsverk WSB Clean.
  • Vi kan plocka ihop rätt artiklar till era förutsättningar.
  • Vi har infiltrationer, markbäddar, fördelningsbrunnar, tillsynsbrunnar, fosforreningsanläggningar, gummidukar för täta markbäddar, fiberdukar , filterborstar, markrör 110 mm samt böjar

Med andra ord allt som behövs

Produktbeskrivning

Avlopp-1-hushåll

Avlopp-1-hushåll

infiltration 3x10m

infiltration 3x10m

infiltration 2x10m

infiltration 2x10m